Portfolio | dopenation.pl

Adres realizacji: dopenation.pl

Technologie: PHP MVC framework jQuery Bootstrap MySQL

Opis:

Dopenation.pl jest portalem o funkcjach rozbudowanej galerii zdjęć. Na stronie są więc wyświetlane zdjęcia z podziałem na kategorie oraz wpisy tematyczne. Został zaimplementowany system komentarzy działający z Facebook. Do każdego wpisu generowany jest likebox z Facebook.

Na potrzeby strony została utworzona wyszukiwarka wpisów oraz system archiwizacji wpisów, które wyświetlają się w prawej kolumnie.
Na uwagę zasługują również górne pionowe banerki na stronie.

Strona została przygotowana w oparciu o mój autorski system CMS. 

Kontakt