JavaScript | Walidacja liczb na formularzu w jQuery

Podczas prac z różnymi formularzami często pojawia się potrzeba walidacji danych w jQuery, jeszcze przed wysłaniem formularza do PHP.

Prostym rozwiązaniem jest zastosowanie poniższego skryptu, który ma za zadnie sprawdzanie tekstu wpisywanego do kontrolek typu "number". Skrypt działa poprawnie w każdej przeglądarce i zezwala na stosowanie klawisza "backspace" oraz "delete".

$(document).on('keydown', 'input[type="number"]', function(event) {    if ( event.keyCode == 46 || event.keyCode == 8 ) {    }    else {       if (event.keyCode < 48 || event.keyCode > 57 ) {       event.preventDefault();    } else {       if($(this).is('[data-length]')) {          if($(this).val().length >= $(this).attr('data-length')) {             event.preventDefault(); return false;          }          } else if($(this).val().length >= 3) {             event.preventDefault(); return false;         }       }    } });

Kontakt