JavaScript

Walidacja liczb na formularzu w jQuery 2015-03-11
Podczas prac z różnymi formularzami często pojawia się potrzeba walidacji danych w jQuery, jeszcze przed wysłaniem formularza do PHP. Prostym rozwiązaniem jest zastosowanie poniższego skryptu, który ma za zadnie sprawdzanie tekstu wpisywaneg...
Ajax a PHP - czyli wykonywanie operacji w tle 2014-07-12
Czym jest Ajax? Często się o nim słyszy, ale jakoś go nie widać? To prawda, dlatego że Ajax działa asynchronicznie, wykonuje się w tle. Dla użytkownika nie ma to żadnego znaczenia, jedyną różnicą jest brak przeładowania na stronie.  Ok. Ale dl...

Kontakt